Kan een psycholoog medicijnen voorschrijven?

15 september 2018 by Linda Mulders
medicatie2-1024x683.jpg

Psychologen schrijven geen medicijnen voor. Dat komt doordat het geen artsen zijn, maar gedragswetenschappers, die met mensen praten over hoe ze in elkaar zitten en wat voor effect dat heeft op wat ze doen. Denk je binnen je psychologische behandeling toch aan medicamenteuze ondersteuning? Een (huis)arts of psychiater kan mogelijk helpen.

Wanneer medicatie?

Medicatie die iets doen met de psyche noem je psychofarmaca. Daaronder vallen bijvoorbeeld antidepressiva, kalmeringsmiddelen, methylfenidaat (zoals Ritalin) en antipsychotica. De keuze om psychofarmaca te gaan gebruiken is heel persoonlijk. Over het algemeen hebben psychofarmaca als doel om mensen kalmer, minder wiebelig en meer gefocust te maken. Soms kun je dat doel ook zonder medicijnen bereiken, bijvoorbeeld door therapie of door leefstijlveranderingen. Soms zijn de problemen echter dusdanig ernstig dat het niet lukt om een therapie te doorlopen of veranderingen door te voeren. Je hebt dan een beginnetje of basis nodig om überhaupt met jezelf aan de slag te kunnen. Dit is vaak het moment waarop aan medicijnen wordt gedacht. Het onderwerp kan zowel door de psycholoog als door de cliënt worden aangeroerd. De uiteindelijke beslissing kun je alleen zelf maken, samen met de arts die je begeleidt.

Nadelen van medicatie

Medicijnen hebben een aantal nadelen. Hoe zwaar die voor je wegen, hangt af van je persoonlijke situatie en van het medicijn dat je wil gaan gebruiken. Enkele nadelen zijn:

 • ze lossen het probleem niet op; meestal halen ze alleen de scherpe kantjes eraf. Ze pakken de oorzaak niet aan.
 • van sommige medicijnen kun je afhankelijk worden (verslaafd raken)
 • medicijnen hebben bijwerkingen
 • sommige mensen geven aan zich minder zichzelf te voelen door hun medicatie

Veel mensen vinden het daarom niet prettig om (langdurig) medicijnen te gebruiken, en beginnen er liever niet aan. Soms kan het echter niet anders. Waar die grens ligt, is voor iedereen anders. Je hoeft je er in ieder geval zeker niet voor te schamen als je medicijnen gaat gebruiken.

Wie kan ze wel voorschrijven?

Als je therapie volgt in een grote instelling, werken daar ook altijd psychiaters. Een psychiater is een arts die is gespecialiseerd in psychiatrische problematiek. Je psycholoog kan zorgen dat je daar een afspraak mee krijgt. Ook vrijgevestigde psychologen in groepspraktijken of zelfs solopraktijken hebben echter vaak psychiaters in hun netwerk waar ze mee samenwerken.

Sommige medicijnen kunnen ook worden voorgeschreven door de huisarts. Het hangt van je huisarts af of hij dat verantwoord vindt. Het is een goed idee om met je psycholoog te overleggen voordat je deze vraag bij je huisarts neerlegt.

Overige tips

Denk je aan medicatie, of stelt je behandelaar het voor?

 • Zorg dat je weet wat je slikt. Stel vragen aan je arts. En lees altijd eerst de bijsluiter. Alle bijsluiters staan op Apotheek.nl. Meer informatie over alle verschillende soorten medicijnen vind je op het Farmacotherapeutisch Kompas.
 • Twijfel je? Vraag naar alternatieven.
 • Bestel geen medicatie zelf via internet.
 • Maak een plan voor hoe lang je de medicijnen ongeveer gaat gebruiken en wat redenen zouden zijn om te stoppen.
 • Vraag na wat je kunt verwachten van het afbouwen.
 • Vraag na of deze medicatie samen gaat met eventuele andere medicijnen die je slikt
 • Heb je medische problemen? Zorg dat de arts daarvan op de hoogte is
 • Zorg dat je onder controle blijft bij je arts, zodat de soort en dosis van je medicatie blijft passen bij je situatie.

© Psychologie Vandaag, kenniscentrum en online therapie 2018. Alle rechten voorbehouden.