Mag ik mijn dossier opvragen bij mijn psycholoog?

10 februari 2018 by Linda Mulders
nieuwsbrief2-1024x683.jpg

Een psycholoog houdt altijd een dossier bij van de diagnostiek en behandeling van zijn cliënten. Het kan zijn dat je dit dossier wil inzien of opvragen. Dat mag. Voor de dossiervoering van de psycholoog gelden dezelfde regels als voor een medisch dossier bij een arts – die zijn wettelijk vastgelegd in de WGBO (Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst). In dit artikel lees je welke onderdelen er in een dossier thuishoren en waar je rekening mee moet houden bij het opvragen.

Wat hoort in het dossier thuis?

In het dossier houdt een psycholoog aantekeningen bij over de psychische gezondheid van de cliënt en de voortgang van de behandeling (WGBO artikel 454). Dit doet hij in het kader van “goed hulpverlenerschap”: hij kan op die manier zelf beter zorg verlenen, maar ook beter aan een collega of de cliënt aantonen hoe de behandeling is verlopen. Dat is bijvoorbeeld belangrijk als de psycholoog in een multidisciplinair team werkt (met andere behandelaren) of als hij de zorg wil of moet overdragen.

De volgende onderdelen horen daarom in ieder geval in het dossier thuis:

 • uitkomsten van psychodiagnostisch onderzoek;
 • het behandelplan;
 • ingezette interventies en hun resultaat;
 • tussenmetingen en andere gegevens over de gezondheid;
 • een medicatieoverzicht (als de cliënt medicatie krijgt voorgeschreven door de instelling waar de psycholoog werkt);
 • overleggen of correspondentie met andere behandelaren.

De psycholoog bewaart het dossier maximaal 10 jaar en vernietigt het daarna.

Wat hoort niet in het dossier thuis?

De psycholoog bepaalt zelf welke gegevens relevant en noodzakelijk zijn om in het dossier vast te leggen. Een aantal zaken hoort of hoeft niet in het dossier, of daarvoor gelden bijzondere regels.

 • de persoonlijke werkaantekeningen (zie artikel 1.14 van de beroepscode van het NIP). Dit zijn de persoonlijke geheugensteuntjes van de psycholoog die hem helpen bij de gedachtenvorming. Omdat ze tijdelijk van aard zijn en niet voor andere ogen bedoeld zijn dan die van de psycholoog, vallen ze niet onder de cliëntenrechten met betrekking tot het dossier.
 • de aantekeningen van losse gesprekken horen wel in het dossier, behalve als de psycholoog ze eens in de zoveel tijd samenvat en er daarbij voor zorgt dat de belangrijkste gegevens in de samenvatting staan.
 • als de psycholoog gegevens tot zijn beschikking heeft die betrekking hebben op andere personen dan de cliënt (bijvoorbeeld een partner) en die gegevens zijn niet door de cliënt zelf verstrekt, dan vallen ze niet onder het inzage- en afschriftrecht (zie artikel 78 van de beroepscode).
 • als de psycholoog gegevens heeft die betrekking hebben op meerdere personen in een cliëntsysteem, moet hij extra zorgvuldig zijn. Een cliëntsysteem is bijvoorbeeld een gezin, waarvan de verschillende leden met de psycholoog praten. Sommige gegevens (bijvoorbeeld een gebeurtenis die ze gezamenlijk hebben meegemaakt) hebben op iedereen betrekking, maar de leden van het gezin kunnen daar wel verschillende informatie over geven. Of er een andere kijk op hebben. Dit is bijvoorbeeld al snel het geval bij complexe echtscheidingen. hieruit kan een beperking voortvloeien voor het inzage- en afschriftrecht (zie artikel 80 van de beroepscode).

Hoe werkt het opvragen van een dossier?

Iedereen heeft het recht zijn eigen dossier in te zien en daar een afschrift (kopie) van te krijgen. Ook dat is geregeld in de WGBO, namelijk in artikel 456. Je hebt ook het recht om onjuiste gegevens te corrigeren. Het inzien moet binnen een redelijke termijn gebeuren, de wet zegt “zo snel mogelijk”. Er kunnen kosten aan verbonden zijn. Het NIP stelt hier geen richtlijn voor, maar je zou die van het KNMG (Koninklijk Nederlands Medisch Genootschap) in gedachten kunnen houden:

 • Voor het verstrekken van afschriften van dossiergegevens kan per pagina maximaal € 0,23  in rekening worden gebracht, met een maximum van € 5,00 per bericht.
 • Gaat het om een afschriftverzoek van meer dan 100 pagina’s, dan kan maximaal € 22,50 in rekening worden gebracht.

Kijk op de website van je psycholoog over hoe je het dossier precies opvraagt. Heb je er vragen over, dan kun je altijd contact opnemen met de praktijk of instelling. Je hoeft geen reden te geven waarom je het dossier opvraagt.

Kan iemand anders mijn dossier opvragen?

Nee, niet zonder jouw toestemming. De wet is daar heel duidelijk over: psychologen hebben geheimhoudingsplicht. Er zijn slechts een paar uitzonderingssituaties waarin hij zonder toestemming gegevens mag of moet verstrekken, maar dan nog alleen de meest noodzakelijke gegevens en niet het hele dossier.

Kan ik het dossier van mijn kind opvragen?

In principe wel, maar dat ligt wat ingewikkelder. Hier lees je er meer over.

© Psychologie Vandaag, kenniscentrum en online therapie 2018. Alle rechten voorbehouden.