Vergoedingen voor psychologische zorg in 2018

21 december 2017 by Linda Mulders
zorgverzekering-afsluiten.jpg

Verwacht je het komende jaar gebruik te maken van psychologische zorg? Kijk dan eens goed naar je zorgverzekering. Er zijn twee belangrijke zaken waar je op kunt letten die je mogelijk veel geld besparen. De eerste is of de problematiek waar je hulp voor zoekt, vanuit de basisverzekering wordt vergoed. En de tweede is welke registraties en contracten de psycholoog van je keuze heeft.

Verzekerde GGZ-zorg

Psychologische zorg wordt in Nederland voor volwassenen vergoed vanuit de basisverzekering. Sinds 2014 komt niet meer iedere problematiek in aanmerking voor vergoeding. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaalt hierover: “Een vermoeden van een tot het verzekerde pakket behorende DSM stoornis is een noodzakelijke voorwaarde voor toegang tot de verzekerde generalistische basis-ggz. Voor behandeling in de verzekerde generalistische basis-ggz dient een stoornis aanwezig te zijn.” Dat betekent dat er sprake moet zijn van een stoornis als bedoeld in de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), zoals een depressie, ADHD, een angststoornis of een persoonlijkheidsstoornis. Ditzelfde geldt overigens voor de specialistische GGZ. Lichtere problematiek wordt niet meer vergoed door de zorgverzekeraar. Soms kun je je hier wel aanvullend voor verzekeren. Ook zijn er vaak voorzieningen via de huisarts of vanuit een andere regeling zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning of de Jeugdwet. Vraag het eens na bij je huisarts of wijkteam.

Welke zorg wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering?

Als je met een probleem zit waarvoor je hulp zoekt, ervaar je het meestal niet als een “licht probleem”. In die zin is die term een beetje eigenaardig. Er wordt in deze context eigenlijk niet meer mee bedoeld dan “geen stoornis”. Dat is een nogal grofmazige scheiding waar je een hele hoop van kunt vinden. Om niet voor financiële verrassingen te komen staan, moet je echter toch rekening houden met het feit dat behandeling voor de volgende problemen in principe niet vergoed wordt:

 • Levensfase problemen, stress, burn-out en overspannenheid
 • Seksuologische zorg (er gelden bepaalde uitzonderingen die wel via de GGZ worden vergoed)
 • Behandeling van de volgende stoornissen: aanpassingsstoornis, slaapstoornis en een coördinatie ontwikkelingsstoornis
 • Dyslexie of dyscalculie (behalve ernstige vormen).
 • Schoolpsychologie
 • Preventieve zorg
 • Pedagogische hulp en hulp bij de opvoeding
 • Psychosociale hulp (bepaalde sociaal-maatschappelijke interventies)
 • Zelfhulp
 • Misbruik van geneesmiddelen
 • Studieproblemen
 • Religieuze problemen

Om voor vergoeding van deze zorg in aanmerking te komen zou je een aanvullende verzekering kunnen afsluiten. Zorgwijzer.nl heeft per zorgverzekeraar precies op een rijtje gezet wat er vanuit de aanvullende verzekering mogelijk is voor:

Kun je zelf een psycholoog kiezen?

In principe mag je zelf kiezen bij welke psycholoog je onder behandeling wil zijn. In Nederland hebben we immers vrije artskeuze. Hou er wel rekening mee dat bij veel zorgpolissen de zorg alleen vergoed wordt als de zorgverlener een contract heeft met de zorgverzekeraar. Sommige zorgverleners willen dat niet, en andere hebben er niet de juiste registratie voor. Ga na of jouw behandelaar BIG-geregistreerd is (als GZ-psycholoog, klinisch psycholoog of psychotherapeut) en of hij gecontracteerd of contractvrij werkt. Dit staat altijd op de website van de zorgaanbieder. Bij grote GGZ-instellingen kun je er bijna altijd van uit gaan dat het gaat om gecontracteerde, BIG-geregistreerde zorgverleners. Heeft de psycholoog die je op het oog hebt geen contract, dan moet je bij sommige polissen een deel van de zorg zelf betalen. Dit is meestal zo bij naturapolissen. Het kan daarom de moeite waard zijn een restitutie- of combinatiepolis af te sluiten. Zeker bij een restitutiepolis mag je altijd vrij kiezen en krijg je alles vergoed. Deze flyer van P3NL legt het verschil goed uit. Wil je gebruik maken van psychosociale therapie of van psychotherapie die niet onder de GGZ-zorg valt, let dan goed op of je psycholoog is aangesloten bij de juiste beroepsverenigingen.

En verder

Kijk uit met budgetpolissen. Die aantrekkelijke lage premie komt ergens vandaan. Meestal heb je minder keuzevrijheid uit zorgaanbieders en soms is er ook een beperking in de problematiek die vergoed wordt. Je kunt ze wel afsluiten, maar zorg dan dat je de polis goed hebt gelezen.

En hou er tot slot rekening mee dat psychologische zorg van je eigen risico af gaat, als je dat nog niet hebt gebruikt.

© Psychologie Vandaag, kenniscentrum en online therapie 2018. Alle rechten voorbehouden.