Laden. Even geduld aub.

Telefoon0683775936EMAIL: linda [@] psychologievandaag.nlOPENINGSTIJDEN:Maandag-vrijdag 09:00-17:00

ONLINE THERAPIE • HOE WERKT HET
 • VOOR WELKE KLACHTEN?
 • MINDDISTRICT
 • VOOR WIE?
HOE WERKT HET
Online en face-to-face therapie hebben een aantal dingen gemeen. Je gaat aan de slag met hoe je in elkaar zit en hoe je reageert. Therapie werkt het beste als je tijd en energie vrijmaakt om met de behandeling bezig te zijn. Je psycholoog luistert, vraagt door en gebruikt behandelmethoden die passen bij de huidige stand van wetenschap en praktijk. Ik werk zelf veel met oplossingsgerichte therapie, schemagerichte behandeling, interpersoonlijke therapie, acceptance and commitment therapie (ACT) en mindfulness.
Meestal werk ik met een combinatie van telefonische of beeldbelafspraken en online modules. We bepalen samen waar de nadruk ligt, en wat we beiden denken dat werkt voor jouw hulpvraag. Het volgen van een online behandeling heeft een aantal voordelen. Je kunt bijvoorbeeld in je eigen omgeving en in je eigen tijd aan je herstel werken. Sommige mensen drukken zich gemakkelijker uit als ze even over hun antwoorden na kunnen denken. Het past echter niet bij iedereen. Bij acute problemen bijvoorbeeld, als je geen plek hebt waar je rustig een gesprek kunt voeren of als je de afstand onprettig vindt.
VOOR WELKE KLACHTEN?
Praktijk Vandaag is een eerstelijnspraktijk en biedt generalistische basis GGZ-zorg. Dat betekent dat je met veel verschillende soorten klachten en hulpvragen terecht kunt, maar dat je bij complexe of ernstige problemen ben je beter op je plek in de tweede lijn (gespecialiseerde GGZ).

Klachten waarmee je terecht kunt voor online behandeling:

– depressie, somberheid, lusteloosheid
– angst, paniekaanvallen, sociale angst, gegeneraliseerde angst, dwang
– overbelasting, burn-out
– onverklaarde lichamelijke klachten
– omgaan met ADHD
– omgaan met autisme
– agressieproblemen
– alcohol- of middelenafhankelijkheid
– werk- en studieproblemen
– verwerken van ingrijpende gebeurtenissen
– negatief zelfbeeld, onvoldoende assertiviteit, moeite met omgaan met andere mensen
– problemen rondom identiteit, levensfase, zingeving.

Let op dat de behandeling alleen vergoed wordt bij een DSM5-diagnose. Bovendien zijn een aantal diagnoses uitgesloten van vergoeding door de zorgverzekeraar.

Online therapie is niet geschikt bij:

 • crisissituaties
 • automutilatie en suïcidegedachten
 • trauma of PTSS (Interapy biedt hier wel online behandeling voor)
 • eetproblematiek (99grams biedt hier wel online behandeling voor)
 • geen vaste woon- of verblijfplaats
MINDDISTRICT

Psychologie Vandaag werkt met Minddistrict. Dit is een online behandelplatform. Het bevat onder andere behandelmodules met informatie en oefeningen, en een chatfunctie. De modules zijn voldoende gevarieerd, van goede kwaliteit en flexibel in te zetten, waardoor je behandeling op maat gemaakt kan worden. Minddistrict is gebruiksvriendelijk en voldoet aan de Europese veiligheidsnormen. Nieuwsgierig? Kijk eens op hun website.

VOOR WIE?

Volwassenen en jongeren vanaf 12 jaar kunnen terecht. Jongeren tussen de 12 en 16 jaar hebben toestemming nodig van hun ouders.


Tarieven


 • Verzekerde zorg
 • Onverzekerde zorg
 • No show
 • Voor jongeren 12-18 jaar
Verzekerde zorg

De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) valt in het basispakket van de zorgverzekering. Je huisarts kan je doorverwijzen voor GGZ-zorg als hij een DSM-classificatie heeft vastgesteld of deze vermoedt. Tijdens de intake bepalen we of de classificatie juist is en wat de ernst van je klachten is. De ernst van de klachten (ook wel zorgzwaarte) bepaalt hoeveel gesprekken vergoed worden.

Ik heb in 2024 contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars behalve CZ (en dus dienst onderliggende labels). Zij vergoeden de behandeling wel, maar meestal voor een lager tarief. Het is aan te raden om dit bij hen na te vragen. Let er tevens op dat je zelf verantwoordelijk bent voor het indienen van de factuur en de betaling ervan. Ik kan niet rechtstreeks bij deze zorgverzekeraar declareren.

Met alle andere zorgverzekeraars heb ik een contract; bij hen declareer ik rechtstreeks.

Zowel gecontracteerde als ongecontracteerde verzekeraars zullen allereerst het eigen risico in rekening brengen, als je dat nog niet hebt opgemaakt. In 2024 is het standaard eigen risico €385,-. Het kan zijn dat je een hoger eigen risico hebt afgesproken met je zorgverzekeraar.

Onverzekerde zorg

De behandeling van sommige diagnoses, klachten en problemen wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Dit is het geval als er sprake is van aanpassingsproblemen (bijvoorbeeld na scheiding of verlies), rouwproblemen, relatieproblemen en studie- en werkproblemen. Ook wordt de behandeling niet vergoed in het geval van een burn-out, overspannenheid en psychologische coaching.

Voor deze behandelingen is dan ook geen verwijzing nodig van je huisarts. De rekening voor de geleverde zorg kun je dan ook niet indienen bij je zorgverzekeraar (behalve wanneer je hier aanvullend voor verzekerd bent).

Voor niet verzekerde zorg reken ik een tarief van €98,- voor een behandelsessie van 45 minuten. De eerste sessie duurt 60 minuten en hiervoor reken ik een tarief van €120,-. Deze tarieven zijn inclusief de tijd die wordt besteed aan de voorbereiding en administratie. Verderop in de behandeling kan het zijn dat we met halve of korte consulten werken, hiervoor reken ik €50,-.

No show

Je dient afspraken minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen. Let op: dit geldt ook voor telefonische consulten en voor afspraken die we maken om feedback te geven binnen je behandelmodule. Deze tijd is immers voor jou gereserveerd. Heb je te laat afgezegd, heb je niet aan je module gewerkt, neem je de telefoon niet op of kom je niet op de praktijk, dan is er sprake van een no show. Hiervoor breng ik de volgende kosten in rekening:

No show los consult € 50,00
No show half consult € 25,00

Deze afspraken kun je niet declareren bij je zorgverzekeraar. Je ontvangt hiervoor een losse factuur.

Voor jongeren 12-18 jaar

Psychologische zorg aan kinderen en jongeren valt niet onder de zorgverzekering, maar loopt via de gemeentes. Omdat ik landelijk werk, heb ik geen losse contracten met gemeentes. Er zijn drie mogelijkheden voor jongeren om voor vergoeding in aanmerking te komen:

 • vraag de gemeente (meestal het Centrum voor Jeugd en Gezin) om een beschikking voor behandeling bij Psychologie Vandaag. De gemeente zal een voorkeur hebben voor een behandelaar binnen de eigen gemeente waarmee een contract is afgesloten. Leg uit waarom je juist van de zorg van Psychologie Vandaag gebruik wil maken. Is er binnen jouw gemeente een andere passende behandelaar? Dan kun je mogelijk geen beschikking krijgen voor Psychologie Vandaag.
 • is er een DSM-classificatie gesteld? Dan is het soms mogelijk de zorg vanuit een persoonsgebonden budget (PGB) te betalen.
 • heeft je zorgverzekering een aanvullend pakket? Dan kan de behandeling soms geheel of gedeeltelijk van daaruit worden vergoed (als psychosociale therapie, in de polis valt dit meestal onder complementaire of alternatieve zorg). Je ouders kunnen dit voor je uitzoeken.

Ben je tussen de 12 en 15 jaar? Dan stuur ik de factuur aan je ouders. Vanaf 16 jaar ben je zelf verantwoordelijk voor de factuur. Jij of je ouders kunnen de therapie ook zelf betalen.


KWALITEITKWALITEITSSTATUUT


Psychologie Vandaag beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Hierin vind je meer informatie over hoe ik te werk ga en hoe zaken geregeld zijn.


KWALITEITSSTATUUT

PRIVACY


Psychologie Vandaag heeft een privacyverklaring opgesteld conform AVG. Ik ga zorgvuldig om met je gegevens. Ook het platform waar ik mee werk, Minddistrict, is beveiligd volgens Europese normen.


PRIVACYVERKLARING

LIDMAATSCHAPPEN


Ik ben lid van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) en de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en psychotherapeuten). Dat betekent dat ik me aan hun beroepscodes en kwaliteitsnormen hou.


LVVPNIP

KLACHTEN


Ben je niet tevreden over je behandeling? Ik vind het fijn als je dit eerst met mij bespreekt. Samen kunnen we een oplossing zoeken. Lukt dat niet, dan kun je terecht bij een klachtenfunctionaris van Klacht en Company: LVVP@klachtencompany.nl of (088) 234 16 06.


KLACHTENREGLEMENT

© Psychologie Vandaag, kenniscentrum en online therapie 2018. Alle rechten voorbehouden.