Laden. Even geduld aub.

Telefoon0683775936EMAIL: linda [@] psychologievandaag.nlOPENINGSTIJDEN:Maandag-vrijdag 09:00-17:00

ONLINE THERAPIE • HOE WERKT HET
 • VOOR WELKE KLACHTEN?
 • MINDDISTRICT
 • VOOR WIE?
HOE WERKT HET
Online en face-to-face therapie hebben een aantal dingen gemeen. Je gaat aan de slag met hoe je in elkaar zit en hoe je reageert. Je psycholoog luistert, vraagt door en gebruikt behandelmethoden die passen bij de huidige stand van wetenschap en praktijk. Er wordt van je verwacht dat je tijd en energie vrijmaakt om met de behandeling bezig te zijn. Meestal werk ik met een combinatie van telefonische gesprekken en online modules. We bepalen samen waar de nadruk ligt, en wat we beiden denken dat werkt voor jouw hulpvraag. Het volgen van een online behandeling heeft een aantal voordelen. Je kunt bijvoorbeeld in je eigen omgeving en in je eigen tijd aan je herstel werken. Sommige mensen drukken zich gemakkelijker uit als ze even over hun antwoorden na kunnen denken. Het past echter niet bij iedereen. Bij acute problemen bijvoorbeeld, of als je niet zo’n schrijver bent of de afstand onprettig vindt.
VOOR WELKE KLACHTEN?
Praktijk Vandaag is een eerstelijnspraktijk en biedt generalistische basis GGZ-zorg. Dat betekent dat je met veel verschillende soorten klachten en hulpvragen terecht kunt, maar dat je bij complexe of ernstige problemen ben je beter op je plek in de tweede lijn (gespecialiseerde GGZ).

Klachten waarmee je terecht kunt voor online behandeling:

– depressie, somberheid, lusteloosheid
– angst, paniekaanvallen, sociale angst, gegeneraliseerde angst, dwang
– overbelasting, burn-out
– onverklaarde lichamelijke klachten
– omgaan met ADHD
– omgaan met autisme
– agressieproblemen
– alcohol- of middelenafhankelijkheid
– werk- en studieproblemen
– verwerken van ingrijpende gebeurtenissen
– negatief zelfbeeld, onvoldoende assertiviteit, moeite met omgaan met andere mensen
– problemen rondom identiteit, levensfase, zingeving.

Let op dat de behandeling alleen vergoed wordt bij een DSM5-diagnose. Bovendien zijn een aantal diagnoses uitgesloten van vergoeding door de zorgverzekeraar.

Online therapie is niet geschikt bij:

 • crisissituaties
 • automutilatie en suïcidegedachten
 • trauma of PTSS (Interapy biedt hier wel online behandeling voor)
 • eetproblematiek (99grams biedt hier wel online behandeling voor)
 • geen vaste woon- of verblijfplaats
MINDDISTRICT

Psychologie Vandaag werkt met Minddistrict. Dit is een online behandelplatform. Het bevat onder andere behandelmodules met informatie en oefeningen, en een chatfunctie. De modules zijn voldoende gevarieerd, van goede kwaliteit en flexibel in te zetten, waardoor je behandeling op maat gemaakt kan worden. Minddistrict is gebruiksvriendelijk en voldoet aan de Europese veiligheidsnormen. Nieuwsgierig? Kijk eens op hun website.

VOOR WIE?

Volwassenen en jongeren vanaf 12 jaar kunnen terecht. Jongeren tussen de 12 en 16 jaar hebben toestemming nodig van hun ouders.


Tarieven


 • Generalistische basis GGZ
 • Onverzekerde zorg
 • No show
 • Vergoedingen
 • Voor jongeren 12-18 jaar
Generalistische basis GGZ

Je huisarts kan je doorverwijzen voor zorg vanuit de generalistische basis GGZ als hij een DSM-classificatie heeft vastgesteld of deze vermoedt. In de gb-GGZ wordt gewerkt met zorgproducten. Tijdens de intake bepalen we of de classificatie juist is en wat de ernst van je klachten is. De ernst van de klachten bepaalt welk zorgproduct wordt toegewezen.

Kort € 450,00 Gemiddeld 300 minuten
Middel € 800,00 Gemiddeld 500 minuten
Intensief € 1.200,00 Gemiddeld 750 minuten
Overig* € 180,00 Gemiddeld 120 minuten

De tarieven van zorgverzekeraars kunnen iets afwijken. Zie ook onder “vergoedingen”.

* Het product “overig” wordt bijvoorbeeld gedeclareerd als de verwijzing niet klopt of als we tijdens de intakefase besluiten geen traject te starten. De minuten in het zorgproduct bestaan zowel uit directe tijd (gesprekken en feedback op de behandelmodules) als indirecte tijd (voorbereidings- en uitwerktijd voor mij). Heb je je eigen risico nog niet opgebruikt, dan verrekent de zorgverzekeraar dat met je. Je ontvangt de totale rekening pas na afsluiting. Let op: als je de behandeling niet afmaakt, wordt toch het hele zorgproduct in rekening gebracht. Buiten de gb-GGZ werken we niet met zorgproducten, maar met losse consulten.

Onverzekerde zorg

Heb je geen DSM-diagnose, maar wil je toch de behandeling starten? Dan gelden onderstaande tarieven.

Los consult € 89,00 45 minuten direct, 15 minuten indirect, telefonisch of face to face
Half consult € 45,00 Feedback op behandelmodule (per keer) of kort telefonisch consult

Je ontvangt geen totaalfactuur aan het einde, maar losse facturen na afloop van de afspraken. Je kunt de facturen niet indienen bij je zorgverzekeraar.

No show

Je dient afspraken minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen. Let op: dit geldt ook voor telefonische consulten en voor afspraken die we maken om feedback te geven binnen je behandelmodule. Deze tijd is immers voor jou gereserveerd. Heb je te laat afgezegd, heb je niet aan je module gewerkt, neem je de telefoon niet op of kom je niet op de praktijk, dan is er sprake van een no show. Hiervoor breng ik de volgende kosten in rekening:

No show los consult € 49,00
No show half consult € 25,00

Deze afspraken kun je niet declareren bij je zorgverzekeraar. Je ontvangt hiervoor een losse factuur.

Vergoedingen

In 2020 heb ik contracten gesloten met de volgende zorgverzekeraars: Aevitae, Aon, ASR, Besured, De Amersfoortse, Ditzo, DSW, FBTO, Friesland, Interpolis, inTwente, National Academic, Promovendum, Pro Life, Stad Holland en Zilveren Kruis. Met hen is een tarief afgesproken en ik declareer rechtstreeks bij hen. Hier komen geen extra kosten bij. Wel zal de zorgverzekeraar je eigen risico in rekening brengen, als je dat nog niet gebruikt hebt.

Alle overige verzekeringen vergoeden de behandeling ook, maar meestal voor een lager tarief. Omdat ik vind dat alle mensen recht hebben op vrije keuze in de zorg, heb ik besloten het verschil niet bij mijn cliënten in rekening te brengen. Ook voor deze verzekeraars ben je dus alleen je eigen risico kwijt, indien van toepassing. Let er wel op dat je zelf verantwoordelijk bent voor het indienen van de factuur en de betaling ervan. Ik kan niet rechtstreeks bij deze zorgverzekeraars declareren.

Voor jongeren 12-18 jaar

Psychologische zorg aan kinderen en jongeren valt niet onder de zorgverzekering, maar loopt via de gemeentes. Omdat ik landelijk werk, heb ik geen losse contracten met gemeentes. Er zijn drie mogelijkheden voor jongeren om voor vergoeding in aanmerking te komen:

 • vraag de gemeente (meestal het Centrum voor Jeugd en Gezin) om een beschikking voor behandeling bij Praktijk Vandaag. De gemeente zal een voorkeur hebben voor een behandelaar binnen de eigen gemeente waarmee een contract is afgesloten. Leg uit waarom je juist van de zorg van Praktijk Vandaag gebruik wil maken. Is er binnen jouw gemeente een andere passende behandelaar? Dan kun je mogelijk geen beschikking krijgen voor Praktijk Vandaag.
 • heb je al een diagnose? Dan is het soms mogelijk de zorg vanuit een persoonsgebonden budget (PGB) te betalen.
 • heeft je zorgverzekering een aanvullend pakket? Dan kan de behandeling soms geheel of gedeeltelijk van daaruit worden vergoed (als psychosociale therapie, in de polis valt dit meestal onder complementaire of alternatieve zorg). Je ouders kunnen dit voor je uitzoeken.

Ben je tussen de 12 en 15 jaar? Dan stuur ik je factuur aan je ouders. Vanaf 16 jaar ben je zelf verantwoordelijk voor de factuur. Jij of je ouders kunnen de therapie ook zelf betalen.


KWALITEITKWALITEITSSTATUUT


Psychologie Vandaag beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Hierin vind je meer informatie over hoe ik te werk ga en hoe zaken geregeld zijn.


KWALITEITSSTATUUT

PRIVACY


Psychologie Vandaag heeft een privacyverklaring opgesteld conform AVG. Ik ga zorgvuldig om met je gegevens. Ook het platform waar ik mee werk, Minddistrict, is beveiligd volgens Europese normen.


PRIVACYVERKLARING

LIDMAATSCHAPPEN


Ik ben lid van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) en de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en psychotherapeuten). Dat betekent dat ik me aan hun beroepscodes en kwaliteitsnormen hou.


LVVPNIP

KLACHTEN


Ben je niet tevreden over je behandeling? Ik vind het fijn als je dit eerst met mij bespreekt. Samen kunnen we een oplossing zoeken. Lukt dat niet, dan kun je terecht bij een klachtenfunctionaris van Klacht en Company: LVVP@klachtencompany.nl of (088) 234 16 06.


KLACHTENREGLEMENT

© Psychologie Vandaag, kenniscentrum en online therapie 2018. Alle rechten voorbehouden.